Българска Библия Wiki
Advertisement

В началото Бог направи небето и земята. А земята беше невидима и неприготвена/неустроена, и тъмнина върху бездната, и Духът на Бога се носеше над водата. И Бог каза: "Да бъде светлина". И Бог видя светлината, че е красива/добра. И Бог раздели светлината и тъмнината. И Бог нарече светлината 'ден', и тъмнината нарече 'нощ'. И стана вечер, и стана утро, първият ден. И Бог каза: "Да бъде твърд посред водата и да раздели вода от вода". И Бог направи твърдта. И Бог раздели водата, която беше под твърдта и водата, която беше над твърдта. И Бог нарече твърдта 'небе'. И Бог видя, че е красиво/добро. И стана вечер, и стана утро, вторият ден. И Бог каза: "Да се събере водата, която е под небето в едно формирование/събрание и да се яви сушата". И стана така. И събра се водата, която беше под небето в събранията/формированията си и се яви сушата. И Бог нарече сушата 'земя' и обединението на водите нарече 'морета'. И Бог видя, че е красиво/добро. И Бог каза: "Да произведе земята

Advertisement