Cover.jpg

Българска Библия е съвременен, необвързан с църква или деноминация превод на Библията с използване на традиционните гръцки ръкописи на Новия Завет наричани Textus Receptus и гръцкия текст на Стария Завет наричан Septuagint взет от Комплутенската Библия.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.