Българска Библия Wiki
Advertisement

Библията на Комплутенските Полиглоти е името, дадено на първия цялостен печат на многоезична Библия, иницииран и финансиран от кардинал Франсиско Хименес де Сиснерос (1436-1517) и публикуван от Мадридския Комплутенски Университет. Той включва първите печатни издания на Новия Завет на гръцки, пълната Септуагинта, и Targum Onkelos. От 600-те напечатани комплекта от по шест тома, до днес се знае за оцеляването само на 123.

Всяка страница от първите 4 тома се състои от три колонки: Еврейски от външната страна, латинската Вулгата в средата (коригирана от Антонио де Небриха), и гръцката Септуагинта от вътрешната страна. Допълнително, на всяка страница на Петокнижието са добавени арамейския текст (Targum Onkelos) и собствен латински превод. Петият том съдържа паралелни колонки на гръцкия Нов Завет и латинската Вулгата. А шестият, различни речници и учебни помагала на еврейски, арамейски и гръцки.

Това, което ние ползваме е само гръцката Септуагинта от първите 4 тома.

Advertisement