Българска Библия Wiki
Advertisement

Начало на благовестието на Исус Помазания1, сина на Бога.

Както е писано в пророците: "Ето аз изпращам моя вестител пред лицето ти, който ще приготви пътя ти пред тебе". "Глас на един, който вика в пустинята: 'Пригответе пътя за Господаря, прави направете пътеките му'." Дойде Йоан и потапяше в пустинята, и разгласяваше потапяне за умопромяна2 за прощаване на греховете.

––––––––––

бележки: 1. Χριστός отгл. прил. от χρίω намазвам, помазвам...= на еврейското месия/машиях = на бълг. и двете означават помазан. Употребява се за всеки помазан в Библията, дори за цар Кир. 2. църк. покаяние; гръцки μετάνοια промяна на мислите, ума, намеренията.

Advertisement