Българска Библия Wiki
Advertisement

Книга за живота1 на Исус Помазания, син на Авраам, син на Давид.

Авраам роди Исаак, а Исаак роди Яков, а Яков роди Юда и братята му, а Юда роди Фарес и Зара от Тамар, а Фарес роди Есром, а Есром роди Арам, а Арам роди Аминадав, а Аминадав роди Наасон, а Наасон роди Салмон, а Салмон роди Вооз от Раав, а Вооз роди Овид от Рут, а Овед роди Йесаи, а Йесаи роди Давид царят, а Давид царят роди Соломон от уриевата жена, а Соломон роди Ровоам, а Ровоам роди Авиа, а Авиа роди Аса, а Аса роди Йосафат, а Йосафат роди Йорам, а Йорам роди Озия, а Озия роди Йоатам, а Йоатам роди Ахаз, а Ахаз роди Езекия, а Езекия роди Манасия, а Манасия роди Амон, а Амон роди Йосия, а Йосия роди Йехония и братята му във времето на преселването във Вавилон, а след преселването във Вавилон Йехония роди Салатиил, а Салатиил роди Зоровавел, а Зоровавел роди Авиуд, а Авиуд роди Елиаким, а Елиаким роди Азор, а Азор роди Садок, а Садок роди Ахим, а Ахим роди Елиуд, а Елиуд роди Елеазар, а Елеазар роди Маттан, а Маттан роди Яков, а Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Исус, когото наричаха Помазания.

-----------------------------

бележки: 1. Βίβλος γενέσεως се среща още два пъти в LXX в Битие 2:4, 5:1. Небето и земята нямат родословие, а битие, както се нарича и книгата. А битието на Исус ми изглежда по-скоро да е живота на Исус, както превежда и православната версия.

Advertisement