Българска Библия Wiki
Advertisement

Откровение на Исус Помазания, което му даде Бог, за да покаже на робите1 си нещата, които имат да станат скоро, и ги изяви като изпрати вестителя си при своя роб Йоан, който засвидетелства словото на Бога и свидетелството на Исус Помазания, и всичко, което видя. Блажен е този, който чете, и които слушат думите на пророчеството и пазят написаното в него, защото времето е наближило.

Йоан/ес до седемте събрания, които са в Асия: Благодат с вас и мир от този, който е, и който беше, и който идва, и от седемте духа, които са пред престола му, и от Исус Помазания, верният свидетел, първородният от мъртвите, и началникът2 на земните царе, който ни възлюби и ни уми от греховете ни с кръвтта си, и ни направи царе и свещеници на Бога и баща наш, на когото славата и могъществото за вечни векове. Амин.

Ето идва с облаците и ще го види всяко око, и онези, които го прободоха, и ще ридаят/скърбят за него всички племена на земята. Да, амин.

"Аз съм Алфата и Омегата3, началото и краят", казва Господарят, който е и който беше, и който идва, всемогъщият.

Аз Йоан/ес ,който съм и ваш брат, и съучастник в страданията и в царството, и в търпението на Исус Помазания, бях на острова неречен Патмос, поради словото на Бога и поради свидетелството за Исус Помазания. Бях в Духа в деня на Господаря и чух зад себе си силен глас, като от тръба/тромпет, който казваше: "Аз съм Алфата и Омегата, първият и последният." и "Каквото виждаш, запиши в книга, и изпрати до събранията, които са в Асия: В Ефес, и в Смирна, и в Пергам, и в Тиатир, и в Сардис, и във Филаделфия, и в Лаодикия." И се обърнах за да видя гласът, който говорѝ с мене, и като се обърнах видях седем златни светилника, и сред седемте светилника подобен на Човешкия Син4, облечен в дълга дреха и препасан през кръста със златен пояс, а главата му и косите му бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като пламък от огън, и краката му подобни на светъл бронз, като нажежени в пещ, и гласът му като глас от много води, и имаше в десницата си седем звезди, и от устата му излизаше двуостър меч остър, и видът му, както слънцето свети в силата си. И когато го видях, паднах пред краката му като мъртъв. И постави десницата си на мене, като ми каза: "Не се бой. Аз съм първият и последният, и живият. И бях5 мъртъв, и ето жив съм за вечни векове. Амин. И имам ключовете на ада и на смъртта. Запиши нещата които видя, и които са, и които ще се случат след тези. Тайната на седемте звезди, които видя в десницата ми, и на седемте златни светилника: Седемте звезди са вестителите на седемте събрания6, и седемте светилника, които видя, са седемте събрания6.

––––––––––

бележки: 1. δοῦλος - роб. Словарь Дворецкого I δοῦλος 3 1)    рабский, невольничий: ἀνδράποδα καὶ δοῦλα καὶ ἐλεύθερα Thuc. пленные — как рабы, так и свободнорождённые; ἀνὴρ δ. Soph. раб; γυνὴ δούλη Eur. рабыня; 2)    подневольный, зависимый (πόλις Soph., Xen., Plat.; βίος Soph.); 3)    перен. неблагородный, низкий, грубый, недостойный (γνῶμαι Soph.; τρόποι Eur.; ψυχή, ἡδοναί Plat.); 4)    подчинённый, служебный (ἐπιστῆμαι Arst.). II δοῦλος ὁ раб, невольник (οἱ δοῦλοι ἄκοντες τοῖς δεσπόταις ὑπηρετοῦσιν Xen.; перен. δ. λιχνειῶν Xen.; χρημάτων Eur., τύχης Arst.): δοῦλοι καὶ ἐκ δούλων Arst. рабы, рождённые рабами, т. е. рождённые в рабстве; δ. τῶν πέλας Soph. готовый угождать (всем) окружающим; δοῦλοι τῶν ἐπιόντων Arst. (покорные) рабы обстоятельств.

2. или архонт. ἄρχων, οντος ὁ 1)    предводитель, начальник, вождь Aesch., Soph.; командир (νεός Her.); 2)    правитель Her., Polyb., Diod., Plut.; владыка, царь (Ἀσίας Aesch.); 3)    (в Афинах) архонт (каждый из 9 членов высшего правительственного органа: 1-й — ὁ ἄ. или ἄ. ἐπώνυμος, 2-й — ἄ. βασιλεύς, 3-й — ἄ. πολέμαρχος, 6 остальных — ἄρχοντες θεσμοθέται) Thuc.

3. Първата и последната буква от гръцката азбука употребени образно като първото и последното нещо за каквото и да било. Българския еквивалент е А-то и Я-то, ако и да не се употребява, а да се употребява повече гръцкия израз, станал популярен поради непреведения гръцки израз от Библията.

4. ὅμοιον ὑιῷ ἀνθρώπου би могло да означава че е един непознат за Йоан човек, някой който прилича на човек, или че му е приличал на човешкия син, който е Исус Помазания. Ако е второто, той го е разпознал, но не съвсем, и е записал моментното си впечатление.

5.  καὶ ἐγενόμην νεκρὸς - използван е не глаголът εἰμί, а γίνομαι, който може да се преведе 'станах' мъртъв.

6. ἐκκλησία еднозначното значение на тази дума, толкова много прикривано от преводачите е 'събрание'. Използва се за всяка група хора, които са заедно с или без определена цел дори в Новия Завет. Смисълът, който словото влага в тази дума е, че това са хората, с които Бог се събира в едно събрание и отказва да се събира с другите, поради това че не са им простени греховете, понеже не са повярвали в неговия Син Исус. Думата по абсолютно никакъв начин не утвърждава религиозните организации, което се постига с неправедния превод 'църква'. Всеки, който превежда ἐκκλησία  с църква ще бъде отговорен и съден в последния ден за прикриване на истината с измама и лъжа.

Словарь Дворецкого ἐκκλησία ἡ [ἐκκαλέω] 1)    общее собрание, преимущ. народное, сходка (ἐν ἐκκλησίᾳ ἢ ἐν ἄλλῳ τινὶ συλλόγῳ Plat.; τῶν στρατιωτῶν Xen.; συμβουλεύειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις Arst.): ἐκκλησίαν συναγείρειν Her., συλλέγειν и συνάγειν Thuc., ἀθροίζειν Xen., ἄγειν Xen., Plat. или ποιεῖν Arst. созывать собрание; ἐκκλησίαν διαλύειν Thuc., ἀναστῆσαι Xen. или ἀφιέναι Plut. распускать собрание; 2)    (как законодат. орган — наряду с βουλή — в Афинах) экклесия, народное собрание Thuc. etc.: ἐκκλησίαν τινὶ ποιεῖν Arph. или δοῦναι Polyb. разрешить кому-л. выступить в народном собрании; 3)    место или помещение для собраний (ἐν παλαίστραις καὶ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις Luc.); 4)    церковь NT. - последната точка(4) е добавена като значение в доста по-късно време, а не по времето на НЗ.(бел.прев.)

Advertisement