Българска Библия Wiki
Advertisement

На вестителя(1) на събранието в Ефес напиши: "Това е което казва този, който държи седемте звезди е десницата си, който ходи сред седемте светилника от злато: Зная делата ти и труда ти и търпението ти, и че не можеш да злите, и си изпитал тези, които заявяват че са пратеници, и не са, и си ги намерил лъжци. И си претърпял и имаш търпение, и за моето име си се трудил тежко и не си отслабнал/се огънал, но имам против тебе, че си оставил твоята първа любов. Затова помни откъде си отпаднал/се отклонил и покай се(2), и върши първите си дела. Ако ли не идвам при тебе скоро и ще отместя светилника ти от мястото му, ако не се покаеш(2). Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които(3) дела и аз мразя. Който има уши, нека слуша, какво Духът казва на събранията. На този, който побеждава ще дам да яде от дървото на живота, което е посред градината(4) на Бога."

И на вестителя на събранието на смирненците напиши: "Това е, което казва първият и последният, който беше/стана мъртъв и оживя: Зная делата ти и скръбта и бедността, но си богат, и злословието на тези, които наричат себе си юдеи, и не са, но са синагога(5) на сатана. Не се бой от нещата, които ще пострадаш. Ето клеветникът ще хвърли от вас в тъмница, за да бъдете опитани, и ще имате скръб(6) десет дена. Бъди верен дори до смърт и ще ти дам венеца(7) на живота. Който има уши нека слуша какво Духът казва на събранията. Който побеждава(8) няма да бъде повреден от втората смърт."

И на вестителя на събранието в Пергам напиши: "Това е, което казва този, който има острият двуостър меч: Зная делата ти и къде живееш, където е тронът на сатана, и твърдо държиш името ми, и не си се отрекъл от вярата ми, и в дните в които убиха Антипас моят верен свидетел, който беше убит при вас, където живее сатана. Но имам малко против тебе, че имаш там тези, които държат учението на Валаам, който учеше Валаак да постави съблазън /капан/примка пред синовете на Израел да ядат идоложертвено да блудстват. Така имаш и ти тези, които държат  учението на николаитите, което мразя. Покай се(2), ако ли не идвам скоро при тебе и ще воювам с тях с меча от устата ми. Който има уши да слуша какво Духът говори на събранията. На този, който побеждава ще му дам да яде от скритата манна и ще му дам бяло камъче(9) и на него написано ново име, което никой не знае/познава освен този, който го получава.

И на вестителя на събранието в Тиатир напиши: Това е, което казва Синът на Бога, който има очите си като огнен пламък и краката му подобни на бронз/мед: Зная делата ти и любовта и слугуването, и вярата, и търпението ти, и делата ти, и последните са повече от първите, но имам малко против тебе, понеже/че допускаш/позволяваш жената Иезавел, която нарича себе си пророк, да учи и да заблуждава слугите ми да започнат да блудстват(10) и да започнат да ядат(10) идоложертвено. И дадох ѝ време, за да се покае от блудството си и не се покая. Ето аз я хвърлям на легло и прелюбодействащите с нея в голяма скръб, ако не се покаят от делата си, и децата ѝ ще убия със смърт, и ще узнаят всички събрания, че аз съм, който изследвам вътрешното и сърцата. и ще въз/дам на всеки от вас според делата му. А на вас и на останалите в Тиатир, които нямат това учение, и които не са узнали дълбоките неща на сатана, както говорят, казвам: Няма да хвърля върху вас друго тегло освен, което имате, да го пазите докато дойда. И на който побеждава и пази моите дела до края, ще му дам власт над народите, и ще ги пасе с желязна тояга, ще се трошат като глинени съдове, както и аз получих от баща ми. И ще му дам утринната звезда. Който има уши да слуша какво Духът казва на събранията.

––––––––––

бележки: 1. ἄγγελος Необходимо е да се преведе всяка една дума, дори когато тя е придобила значение като взета дума. Тоест дори когато всички си мислят, че знаят какво е ангел, то е необходимо да се преведе именно както е в Библията, където думата ἄγγελος се употребява равно за хора или небесни вестители, духове, както и за вестители на сатана, които са зли. Словарь Дворецкого ἄγγελος ὁ и ἡ 1)    вестник, посланец, гонец Hom., Her., Trag.: ἄ. τινος Soph. вестник чей-л. или чего-л.; λευκαὶ ἔθειραι, συνετῆς ἄγγελοι ἡλικίης Anth. седые волосы, вестники сознательного возраста; 2)    весть, известие, сообщение Polyb.; 3)    ангел NT" - Последната точка е от по-късните векове.(бел. прев.) 2. μετανοέω - промяна на мнението/намеренията, разкаяние, съжаление.

3. 'които' е в среден род мн.ч. и се отнася за делата, а не за николаитите.

4. παράδεισος Думата е нормална дума в много случаи без никакво религиозно съдържание и означава парк, градина и не бива да се 'превежда' рай, понеже рай е дума със собствен смисъл - мястото където е Бог и това е напълно вярно в конкретния случай, но не е превод абогословско тълкуване на текста. Необходимо е да се преведе както е написано, а тълкуването да се остави за тълкувателите. Словарь Дворецкого παράδεισος ὁ (перс.) 1) охотничий заповедник, увеселительный парк Xen., Plut.; 2) рай NT.

5. συναγωγή думата има твърде много и различна употреба (като например Бит.1:9) извън думата, която познаваме като синагога, което значение се е развивало след като Израел попада под гръцко влияние. В НЗ значението на религиозна юдейска организация, помещавана в собствена сграда. Но Яков в своето послание я използва за вярващите в Исус Помазания, а тук Господарят Исус я използва като символ на отявлено зло.

6. θλίψις - натиск, гнет, притеснение, мъка, скръб.

7. στέφᾰνος ὁ - Словарь Дворецкого 1) окружность, окружение, круг: σ. πολέμοιο Hom. кипящий вокруг бой; καλλίπαις σ. Eur. круг красивых детей; 2) опоясывающие город стены, городская стена Pind., Anacr.; 3)  венок, венец (σ. χρύσεος HH; σ. ῥοδόεις Theocr.): σ. δρυός Eur. дубовый венок; 4) досл. победный венок, перен. победа: τοῦδε γὰρ ὁ σ. Soph. победа принадлежит ему; 5) награда, знак отличия, слава (σ. δικαιοσύνης Plut.): στέφανον εὐκλείας μέγαν σχεῖν Soph. стяжать великую славу; 6) созвездие Венца Arst. Но в LXX се използва и за царската корона например в 2 Царе 12:30.(бел. прев.)

8. Ὁ νικῶν сегашното причастие изразява продължаващо действие, като да се каже: който постоянно побеждава, който не спира да го прави, на испански 'sigue venciendo'.

9. бяло камъче означава оправдателен глас/присъда при гласуване. Словарь Дворецкого ψῆφος, дор. ψᾶφος ἡ 1)    круглый камешек, галька, голыш Pind., Plat., Plut.: ψήφῳ διατετραίνειν τι Her. пробить что-л. камешком; 2)    драгоценный камень Luc.: δακτυλικὴ ψ. Anth. камень в перстне; 3)    счётный камешек: ψήφοις λογίζεσθαι Her., Arph. или ψήφους τιθέναι Dem. считать с помощью камешков; ἐν ψήφῳ λέγειν Aesch. высчитывать, исчислять; ἐν ψήφου λόγῳ θέσθαι Eur. высчитать, исчислить; αἱ ψῆφοι καθαραί Dem. ровный счёт; 4)    игральный камешек, шашка, костяшка Plat. Plut.; 5)    вотивный камешек (для подачи голоса — преимущ. в судебной практике): ψήφῳ ψηφίζεσθαι Her., φῆφον θέσθαι Aesch., Her., Xen., Plat., διαφέρειν Thuc., Xen., ἀναφέρειν Xen., ἐπιφέρειν или βάλλειν Plut. подавать голос; οἷς πλείστη γίγνεται ψ. Plat. получающие большинство голосов; ψ. ἀφανής Aeschin. тайное голосование; πάσαις (sc. ψήφοις) κρατεῖν Luc. получить все голоса, т. е. единогласное одобрение; ὑπὸ ψήφου μιᾶς Arph. или μιᾷ ψήφῳ Xen. единогласно; ψ. πλήρης Aeschin., Plut., σῴζουσα или καθαιροῦσα Lys., λευκή Plut. полный (непросверленный), спасающий или очищающий, белый камень, т. е. оправдательный голос; ψ. καταγνώσεως Thuc., διατετρυπημένη Aeschin., μέλαινα Plut. камень осуждения, просверленный, чёрный, т. е. обвинительный голос; τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων μεταλαβεῖν Plat., Dem. получить пятую часть (всех) голосов; 6)    суждение, мнение: κατὰ τὴν ἐμὴν ψῆφον Plat. по моему мнению; 7)    решение, постановление: λιθίνα ψᾶφος Pind. постановление, высеченное на камне; 8)    указ, повеление (τυράννων Soph.); 9)    голосование: τὴν ψῆφον ἐπάγειν περί τινος Thuc. или προτιθέναι ὑπέρ τινος Dem. предложить приступить к голосованию (обсуждению) чего-л.; ἐπὶ τὴν ψῆφον καλεῖν Plut. призвать к голосованию; 10)    право голоса (τὴν ψῆφον или ἐξουσίαν ψήφου διδόναι τινί Dem., Plut.); 11)    суд, судилище.

10. πορνεῦσαι καὶ εἰδωλόθυτα φαγεῖν - два аористни инфинитива. Аориста посочва на еднократно действие, а се превежда най-често със сег.вр. Затова се опитах да пресъздам идеята на аорист със разказното 'започвам да'.

Advertisement