Българска Библия Wiki
Advertisement

И видях в десницата на седналия на трона книга/книжка1 написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата. И видях силен вестител прогласяващ със силен глас: "Кой е достоен да отвори книгата1 и да разчупи печатите ѝ?" И никой не можеше в небето, ниот на земята, нито под земята да отвори книгата, нито да я гледа. И аз плаках много, че никой не бе намерен достоен да отвори и да прочете книгата, нито да я гледа. И един от старейшините ми каза: "Не плачи. Ето лъвът от племето на Юда, коренът на Давид, победи да отвори книгата и да разчупи седемте ѝ печата". И видях, и ето между трона и четирите живи същества и между старейшините стоеше агне като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте духове на Бога, които са изпратени по цялата земя. И дойде и взе книгата от десницата от седналия на трона. И когато взе книгата, четерите живи същества идвадесет и четерите старейшини паднаха пред агнето, имащи всеки китара и златна чаша, пълна с тамян2, който е молитвите на святите. И пеят нова песен, като казват: " Достоен си да вземеш книгата и да отвориш печатите ѝ, понеже си бил заклан и си ни изкупил за Бога чрез кръвта си от всяко племе и език, и народ и етнос, и направил си ни на нашия Бог царе и свещеници и ще царуваме на земята." И видях и чух глас на много вестители около трона и живите същества и старейшините и числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди, които казваха със силен глас: " Достойно е агнето, което е било заклано, да приеме силата и богатството, и мъдростта, и могъществото, и почеста, и славата, и благословението."

––––––––––

бележки: 1. βιβλίον умалително от βίβλος книга/свитък, в цялата глава и на още места в Новия Завет. 2. θυμίαμα в мн.ч. благовония, тамян.

Advertisement