Целта на този превод е да довърши това, което протестантската реформация, а по-късно и католици и православни не довършиха в преводите си. Те извършват едно чудесно и велико дело, като успяват до голяма степен да се преборят с религиозния фанатизъм на тяхното време. (Тогава това се е изразявало главно в католически и православен фанатизъм. Днес е присъщ и на протестантите.) Те обаче поради ред причини не успяват да завършат преводите си. Грешките заложени от тях и до днес тегнат като проклятие върху всички съвременни преводи. Навсякъде имаме Христос вместо Помазания, дякон вместо служител и още много и различни избретателни прикривания на истината. Дано с помощта на Святия Дух на Бога и с благодатта на нашия господар Исус Помазания всички тези пропуски да бъдат поправени, за да има божия народ истината такава, каквато е, за да може да расте в истинска вяра и истинско благочестие.

Причината да се използва Приетия Текст на Елзевир е повече от ясна за разбиращите - това е текстът приеман традиционно през повечето векове до идването на либералните доктрини. Трагичното в това е, че християните днес са много слаби духовно и не могат да разпознаят истината от заблудата, за да могат да се противопоставят на извращенията като текстуален критицизъм, текст-критични издания на Библията, либерални преводи, в които преводачите тласкат хората към техните либерални, понякога богохулни тълкувания, интерепретации и омаловажавания на истинското божие слово. Постоянното, упорито премахване на думи и дори цели изречения от Библията е омразно в божиите очи, но любимо занимание на повечето съвременни преводи и редакции. А ако случайно някой не върши това, той непременно те мами, че Христос е превод на Χριστος, което е гнусна лъжа. Така постъпват не на едно и две места, което се надявам на Бога да бъде изявено на съответните места.

Причината да се използва Септуагинта е подобна: Макар и превод, тя свидетелства за наличие на текст, който се различава от масоретския текст, който е корумпиран на много места, което ще бъде доказано своевременно, за всеки, който има уши, с които може да слуша. Така ще бъде доказано, че нито Павел, нито Исус цитират своеволно божието слово, но че неповярвали юдеи от по-късните векове са се отклонили от истината и са корумпирали текста. Защото знаем, че Септуагинта е еврейски превод от иврит на гръцки, и е правен именно от евреи, което означава, че едните и другите евреи са разделени не само от дванадесет века, но и от тяхното свидетелство за това, кое е божието слово.

Разбира се самата Септуагинта има своите проблеми. От една страна тя търпи много редакции от страна на либералните теолози. От друга страна в нея са добавени много фалшиви книги, които служат за укор върху иначе брилянтния ѝ текст, който абсолютно потвърждава цитатите на Новия Завет. Най-добрата Септуагиинта несъмнено е Комплутенската, която макар и издавана от католиците в Испания, е наистина в почти пълна симфония с Приетия Текст на братята Елзевир.

От друга страна, когато Бог ни учеше, кое е неговото слово, той не ни го показа чрез познаване на оригиналните езици на Библията, а чрез разпознаване на истината от всичко останало. Това е много важно, понеже дава надежда на всеки искрен християнин, че Бог е силен да пази словото си и да го покаже на всеки, който поиска да го разбира. А всеки, който високоумства ще бъде отхвърлен. Амин.

Така имаме както Божието свидетелство в нашите сърца, така и свидетелството на християните от цялата история, и също така свидетелството на самата Библия за себе си. Всичко това ни дава увереност, че това е истинското слово Божие, което дава плод в целия свят.

И най-накрая ще бъдем благодарни за всяка помощ и подкрепа по всеки начин, понеже това е труд за много години, изисква много време и разбиране. Подготовката по започването му започна преди повече от петнадесет години в изследване на словото и практикуване на всичко, което Бог иска да правим. Така че всяка една истина, която вярваме, че Бог ни е открил, ние не ви я предоставяме като някаква теория, а като истина от Бога потвърдена от един истински духовен живот за слава на Бога баща чрез Исус Помазания нашия господар.

Екип на Българска Библия

януари 2015 година София

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.