Българска Библия Wiki
Advertisement

Целта на този превод е да довърши това, което протестантската реформация, а по-късно и католици и православни не довършиха в преводите си. Те извършват едно чудесно и велико дело, като успяват до голяма степен да се преборят с религиозния фанатизъм на тяхното време. (Тогава това се е изразявало главно в католически и православен фанатизъм. Днес е присъщ и на протестантите.) Те обаче поради ред причини не успяват да завършат преводите си. Грешките заложени от тях и до днес тегнат като проклятие върху всички съвременни преводи. Навсякъде имаме Христос вместо Помазания, дякон вместо служител и още много и различни избретателни прикривания на истината. Дано с помощта на Святия Дух на Бога и с благодатта на нашия господар Исус Помазания всички тези пропуски да бъдат поправени, за да има божия народ истината такава, каквато е, за да може да расте в истинска вяра и истинско благочестие.

Причината да се използва Приетия Текст на Елзевир е повече от ясна за разбиращите - това е текстът приеман традиционно през повечето векове до идването на либералните доктрини. Трагичното в това е, че християните днес са много слаби духовно и не могат да разпознаят истината от заблудата, за да могат да се противопоставят на извращенията като текстуален критицизъм, текст-критични издания на Библията, либерални преводи, в които преводачите тласкат хората към техните либерални, понякога богохулни тълкувания, интерепретации и омаловажавания на истинското божие слово. Постоянното, упорито премахване на думи и дори цели изречения от Библията е омразно в божиите очи, но любимо занимание на повечето съвременни преводи и редакции. А ако случайно някой не върши това, той непременно те мами, че Христос е превод на Χριστος, което е гнусна лъжа. Така постъпват не на едно и две места, което се надявам на Бога да бъде изявено на съответните места.

Причината да се използва Септуагинта е подобна: Макар и превод, тя свидетелства за наличие на текст, който се различава от масоретския текст, който е корумпиран на много места, което ще бъде доказано своевременно, за всеки, който има уши, с които може да слуша. Така ще бъде доказано, че нито Павел, нито Исус цитират своеволно божието слово, но че неповярвали юдеи от по-късните векове са се отклонили от истината и са корумпирали текста. Защото знаем, че Септуагинта е еврейски превод от иврит на гръцки, и е правен именно от евреи, което означава, че едните и другите евреи са разделени не само от дванадесет века, но и от тяхното свидетелство за това, кое е божието слово.

Разбира се самата Септуагинта има своите проблеми. От една страна тя търпи много редакции от страна на либералните теолози. От друга страна в нея са добавени много фалшиви книги, които служат за укор върху иначе брилянтния ѝ текст, който абсолютно потвърждава цитатите на Новия Завет. Най-добрата Септуагиинта несъмнено е Комплутенската, която макар и издавана от католиците в Испания, е наистина в почти пълна симфония с Приетия Текст на братята Елзевир.

От друга страна, когато Бог ни учеше, кое е неговото слово, той не ни го показа чрез познаване на оригиналните езици на Библията, а чрез разпознаване на истината от всичко останало. Това е много важно, понеже дава надежда на всеки искрен християнин, че Бог е силен да пази словото си и да го покаже на всеки, който поиска да го разбира. А всеки, който високоумства ще бъде отхвърлен. Амин.

Така имаме както Божието свидетелство в нашите сърца, така и свидетелството на християните от цялата история, и също така свидетелството на самата Библия за себе си. Всичко това ни дава увереност, че това е истинското слово Божие, което дава плод в целия свят.

И най-накрая ще бъдем благодарни за всяка помощ и подкрепа по всеки начин, понеже това е труд за много години, изисква много време и разбиране. Подготовката по започването му започна преди повече от петнадесет години в изследване на словото и практикуване на всичко, което Бог иска да правим. Така че всяка една истина, която вярваме, че Бог ни е открил, ние не ви я предоставяме като някаква теория, а като истина от Бога потвърдена от един истински духовен живот за слава на Бога баща чрез Исус Помазания нашия господар.

Екип на Българска Библия

януари 2015 година София

Advertisement