Можете да свалите ръкописите използвани в този превод от връзките по-долу:

Complutensian Septuagint (PDF 491mb)

Textus Receptus Elzevir 1624 (PDF 199mb)

Textus Receptus Elzevir 1633 (PDF 60mb)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.