Българска Библия Wiki
Advertisement

Павел и Тимотей роби1 на Исус Помазания до всички святи в помазания Исус, които са във Филипи, с тези, които наглеждат/грижат се/2 и служителите3: Благодат с вас и мир от Бога нашия баща и от Господаря Исус Помазания.

––––––––––

бележки: 1. δοῦλος ὁ роб, а не слуга или служител. Дори с наблег - роден като роб. 2. ἐπίσκοπος ὁ, ἡ поради използването на гръцката заемка/калка епископ за съжаление не е е развила дума с която лесно да се преведе епископос. Затова преведох разказно, като се надявам някой да се справи с този проблем, а Бог да ни научи всички. 3. διακονος - отново гръцка заемка/калка но този път с ясно и лесно за превод значение. Използвана над 30 пти в новия Завет със значение слуга/служител. Употребена за Исус, ангелите, вестителите, апостолите, пророците и др.

Advertisement