Българска Библия Wiki
Advertisement

Това, което беше отначало, което сме чули, което сме видяли с очите си, което изгледахме и нашите ръце докоснаха, относно словото на живота (и животът беше изявен и сме видяли и свидетелстваме и ви известяваме вечния живот, който беше с бащата и ни беше изявен).  Това, което сме видяли и чули, ви известяваме, за да имате и вие общение с нас, и нашето общение е с бащата и със неговия син Исус Помазаника. И тези неща ви пишем, за да бъде пълна вашата радост.

Това е обещанието, което сме чули от него и ви известяваме: че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Ако казваме, че имаме общение с него, и ходим в тъмнината, лъжем и не вършим истината; но ако ходим в светлината, както той е в светлината, имаме общение едни с други, и кръвта на Исус Помазания ни очиства от всеки грях. Ако казваме, че нямаме грях, мамим себе си и истината не е в нас. Ако признаем нашите грехове, той е верен и праведен/справедлив да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда/несправедливост. Ако кажем, че не сме съгрешили, го правим лъжец и словото му не е в нас.

Advertisement